Fredrikstad Sanitetsforening

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet 9. juni 1905 og vi har vært en del av Fredrikstads nærmiljø i over 100 år. Vi er i dag en aktiv forening med 180 medlemmer.

Vi er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges største kvinneorganisasjon. Norske Kvinners Sanitetsforening har siden etableringen i 1896 arbeidet for dem som trenger bistand i samfunnet og rettet den frivillige innsatsen der behovet er størst. Årlig bidrar organisasjonen med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20 – 25 millioner kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.

Fredrikstad Sanitetsforening har eget hus i J.N. Jacobsensgate 20, bak Domkirken i Fredrikstad. Der foregår det meste av møtevirksomheten vår. Vi har både formiddagsmøter og kveldsmøter. Det er ingen møteplikt, bare møtelyst.

Selskapslokaler

Våre selskapslokaler har plass til 40 personer og er sentralt beliggende i Fredrikstad, like ved Domkirken

Fredrikstad Sanitetsforening

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet i 1905 og er i dag en aktiv forening med 180 medlemmer.

Bli medlem

Bli med på laget – enten som aktivt medlem eller som en viktig støtte til vårt arbeid.

Møter og arrangementer er avlyst

Som følge av koronasituasjonen er foreningsmøter og arrangementer avlyst inntil videre.

Foreningens årsmøte holdes som digitalt årsmøte med epostbehandling. Årsmøtepapirer er sendt som epost til medlemmene, med svarfrist 25. februar.

Spørsmål om årsmøtet og årsmøtepapirer kan rettes til foreningens sekretær, Hilde Garfelt, på telefon 951 64 123.

Mer om arrangementer finner du her.