Om Fredrikstad Sanitetsforening

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet 9. juni 1905 og vi har vært en del av Fredrikstads nærmiljø i over 100 år. Vi er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) som er Norges største kvinneorganisasjon.

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet i de dramatiske junidagene i 1905. Den gangen var hovedoppgaven å ruste ut feltsykehus i tilfelle krig mot Sverige. Siden ble det mye mer. Sanitetskvinnene opprettet lasarett under spanskesyken, ga hjelp til trengende familier, sendte tuberkuløse barn til behandling, delte ut «svenskesuppe» under krigen, drev barnehage og helsestasjon for spedbarnskontroll.

I dag støtter vi tiltak i nærmiljøet, rettet mot barn og unge, eldreomsorg og psykiatri. Vi kan bidra med gaver og støtte til tiltak som det offentlige ikke kan dekke. «Omsorg i nærmiljø» er motto for vår forening.

Fredrikstad Sanitetsforening har eget hus i J.N. Jacobsensgate 20, bak Domkirken i Fredrikstad. Der foregår det meste av møtevirksomheten vår. Vi har kveldsmøter på onsdager og egen formiddagsgruppe. Det er ingen møteplikt, bare møtelyst. Foreningen har 180 medlemmer – og vi vil gjerne ha med flere.

Østfolds tolv sanitetsforeninger eier og driver Hjørgunn Gård og Behandlingssenter i Fredrikstad. Hjørgrunn Gård ble i 1983 gitt til sanitetsforeningene som gave fra Hjørdis og Gunnar (Stabbur-) Nilsen. Hjørgunn Gård driver blant annet terapiridning for psykisk og fysisk funksjonshemmede. Fredrikstad Sanitetsforening bevilger årlig penger til drift av Hjørgunn Gård.

Aktiviteter

Foreningens største inntektskilde er salg av nærmere 2 500 fastelavensris hvert år. Videre har vi loppemarked, motevisning, julemesse og lotterier.

Vi legger stor vekt på det sosiale fellesskapet som oppstår når vi arbeider sammen for å skaffe inntekter til foreningens merkesaker. Samtidig er medlemskap i foreningen mer enn bare «arbeid». Vi har også temakvelder, årlig sommertur og andre arrangementer for medlemmene.

Merkesaker

Omsorg i nærmiljø er motto for vår forening. Vi kan bidra med gaver og støtte til tiltak som det offentlige ikke kan dekke, enten det gjelder barn og unge, psykiske lidelser eller tiltak innen eldreomsorgen.

Østfolds tolv sanitetsforeninger eier og driver Hjørgunn Gård og Behandlingssenter i Fredrikstad. Hjørgunn gård ble i 1983 gitt til sanitetsforeningene som gave fra Hjørdis og Gunnar (Stabbur-) Nilsen. Hjørgunn Gård driver blant annet terapiridning for psykisk og fysisk funksjonshemmede. Fredrikstad Sanitetsforening bevilger årlig penger til driften av Hjørgunn Gård.

Norsk Kvinners Sanitetsforening bidrar hvert år med betydelige beløp til kvinnemedisinsk forskning og forskning til beste for barn og unge. Fredrikstad Sanitetsforening er med på å finansiere dette, ved at vi bidrar med årlige beløp til foreningens sentrale forskningsfond.