Om Fredrikstad Sanitetsforening

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet 9. juni 1905. Så vi har vært en del av Fredrikstads nærmiljø i over 100 år. Vi er fortsatt en aktiv og oppegående forening med ca. 250 medlemmer.

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet i de dramatiske junidagene 1905. Den gangen var hovedoppgaven å ruste ut feltsykehus i tilfelle krig mot Sverige. Siden ble det mye mer. Sanitetskvinnene opprettet lasarett under spanskesyken, ga hjelp til trengende familier, sendte tuberkuløse barn til behandling, delte ut svenskesuppe, drev barnehage og helsestasjon.

Vi har også en bok som forteller hele historiken om foreningens historie gjennom krig og kriser til dagens velferdssamfunn, som sanitetskvinnene har vært med på å bygge opp.

Vi er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening som er Norges største Kvinneorganisasjon. Organisasjonenes formål er forebyggende helsearbeide, miljøberedskap, omsorgsberedskap. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Fredrikstad Sanitetsforening har eget hus i J.N. Jacobsensgt. 20, bak Domkirken. Der foregår det meste av møtevirksomheten vår, og vi møtes hver onsdag. Formiddags-gruppe og kvelds-gruppe. Ingen møteplikt, bare møte-lyst.

Fastelavnsris

Vår største inntektskilde er salg av ca 2.500 fastelavnsris hvert år. Videre selger vi Mai-blomster, vi har loppemarked, motevisning, Julemesse og forskjellige utlodninger.

Men det er ikke bare «arbeid». Vi arrangerer hyggeaftner, sommer-tur, teater-tur, osteaften, pizza-aften. «Omsorg i nærmiljø» er et motto for vår forening.

Merkesaker

Organisasjonens merkesaker er bl.a. forskning på Reumatisme, Osteoporose (benskjørhet) og Psykiske lidelser, Kvinnemedisinsk forskning og forskning til beste for barn og unge. Vi bidrar med betydelige beløp til disse fordene som blir formidlet av NKS sentralt. Ca. 10 – 12 mill. hvert år. Østfolds 12 Sanitetsforeninger eier og driver Hjørgunn Gård. Den var en gave fra Hjørdis og Gunnar Nilsen. Der drives det terapi- ridning for psykisk- og fysisk handikappede. Der er det også 6 leiligheter tilpasset funksjonshemmede. Vi bevilger årlig penger til driften. I nærmiljøet støtter vi opp om spesielt barn/unge, eldreomsorgen, barn-unge og voksenpsykratien. Det har blitt store gaver og forskjellige ting som det offentlige ikke kan bidra med. I 2012 delte foreningen ut kr. 200.000.- fortrinnsvis i næmiljøet.