Bli medlem

Bli med på laget – enten som aktivt medlem eller som en viktig støttespiller for vårt arbeid.

Årlig medlemskontingent: 485 kroner
Støttemedlemskap: 485 kroner
Husstandsmedlem: 100 kroner (må ha samme adresse som et medlem)
Bedriftsmedlemmer: 1500 kroner

Meld deg inn her.

Husk å oppgi Fredrikstad Sanitetsforening som ønsket forening.