Om Fredrikstad Sanitetsforening

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet 9.juni 1905. Så vi har vært en del av Fredrikstads nærmiljø i over 100 år.Vi er fortsatt en aktiv og oppegående forening med ca. 250 medlemmer. Vi er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening som er Norges største Kvinneorganisasjon. Organisajonenes formål er forebyggende helsearbeide, miljøberedskap, omsorgsberedskap. Organisasjonen er partipolitisk nøytral. Fredrikstad Sanitetsforening har eget hus i J.N. Jacobsensgt. 20, bak Domkirken. Der foregår det meste av møtevirksomheten vår, og vi møtes hver onsdag. Formiddags-gruppe og kvelds-gruppe. Ingen møteplikt, bare møte-lyst.

 

 

Vår største inntektskilde er salg av ca 2.500 fastelavnsris hvert år. Videre selger vi Mai-blomster, vi har loppemarked, motevisning, Julemesse og forskjellige utlodninger. Men det er ikke bare "arbeid". Vi arrangerer hyggeaftner, sommer-tur, teater-tur, osteaften, pizza-aften. "Omsorg i nærmiljø" er et motto for vår forening.

 

Merkesaker Fredrikstad Sanitetsforening

Organisasjonens merkesaker er bl.a. forskning på Reumatisme, Osteoporose (benskjørhet) og Psykiske lidelser, Kvinnemedisinsk forskning og forskning til beste for barn og unge. Vi bidrar med betydelige beløp til disse fordene som blir formidlet av NKS sentralt. Ca. 10 - 12 mill. hvert år. Østfolds 12 Sanitetsforeninger eier og driver Hjørgunn Gård. Den var en gave fra Hjørdis og Gunnar Nilsen. Der drives det terapi- ridning for psykisk- og fysisk handikappede. Der er det også 6 leiligheter tilpasset funksjonshemmede. Vi bevilger årlig penger til driften. I nærmiljøet støtter vi opp om spesielt barn/unge, eldreomsorgen, barn-unge og voksenpsykratien. Det har blitt store gaver og forskjellige ting som det offentlige ikke kan bidra med. I 2012 delte foreningen ut kr. 200.000.- fortrinnsvis i næmiljøet.

Våre Selskapslokaler

Sanitetshuset er et herskapshus fra ca. 1920. Der er det populært å holde selskap.Trivelig innredet og godt vedlikeholdt. Entre, hall, spisestue og stor salong. Glassveranda og utgang til hage. Kjøkken og anretning. Sanitetsforening lokaler er ligger sentralt til ved domkirken i Fredrikstad. Forutenom å funger som klubb lokaler er den også tilgjenglig for leie til selskap og sammenkomster som: Jubileum Konfirmasjon Barnedåp Begravelse Kurs / Møter Addresse: J. N. Jacobsengt. 20 1606 Fredrikstad

Velkommen til Fredrikstad sanitetsforeningen

Fredrikstad Sanitetsforening ble stiftet i de dramatiske junidagene 1905. Den gangen var hovedoppgaven å ruste ut feltsykehus i tilfelle krig mot Sverige. Siden ble det mye mer. Sanitetskvinnene opprettet lasarett under spanskesyken, ga hjelp til trengende familier, sendte tuberkuløse barn til behandling, delte ut svenskesuppe, drev barnehage og helsestasjon. Vi har også en bok som forteller hele historiken om foreningens historie gjennon krig og kriser til dagens velferdssamfunn, som sanitetskvinnene har vært med på å bygge opp.

Features

Warp Framework - Here's Why You Should Choose WarpTheme as your Joomla Template / Wordpress Theme provider

A fast and slick theme framework which provides a rich tool set to develop cross-platform themes.

UI Kit - Here's Why You Should Choose WarpTheme as your Joomla Template / Wordpress Theme provider

A lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces..

1. RESPONSIVE DESIGN

A fully responsive layout that adapts perfectly for all device resolutions like mobiles, tablets and desktops.

All of the Warp templates are adaptable. Yep, just like this. From the box. This feature can be turned off, it also can be adjusted. See how easy you can customize adaptive widgets:

WarpTheme

The user simply sets how a particular block should look on different devices. That’s all. Easy and convenient.

2. UIkit

UIkit – UIkit gives you a comprehensive collection of HTML, CSS, and JS components which is simple to use, easy to customize and extendable. The latest version (Warp 7) has the latest version UIkit inside. A developer can easily run various functions and a user can easily use them.

3. Styles

A developer creates a template and a few basic styles. The user can easily change them, or create his own.

4. Layouts

Support multi Layouts. You can create an unlimited number of Layouts and combine them with an unlimited number of styles. It’s fantastic what can be done with just these two pieces: Styles and Layouts.

5. Sidebars

The sidebar management (not to be confused with the positions of the widgets, they are also often called Sidebars) is very simple and flexible

Warp 7 Sidebar

You can place on the left or put them on the right side. Their width and display are adjustable. Everything is sleek and simple.

6. Widgets

We can manage the headers display for each widget separately, we can attach a widget to certain pages or categories, we can set the style of the widget, add a badge or icon, can manage its behavior if widget is responsive. Moreover, if this is not enough, we can prescribe for the widget class of its own, and stylize it individually.

7. Menus

Warp has a great tools menu management and its display. The user can customize the behavior of pop-up menu, add a subline to the items and icons. Just to bring a beauty. All of this we can do without any plugins. All of this is inside the template.

8. Compression

No matter how many icons you have added to styles, no matter how many scripts or how many LESS and CSS files. Template will compress all of this and produce a single file. Quickly. Nice. Google will appreciate this.

Warp 7 explained by @torbara

Flere artikler …