• Merkesaker

Merkesaker Fredrikstad Sanitetsforening

Organisasjonens merkesaker er bl.a. forskning på Reumatisme, Osteoporose (benskjørhet) og Psykiske lidelser, Kvinnemedisinsk forskning og forskning til beste for barn og unge. Vi bidrar med betydelige beløp til disse fordene som blir formidlet av NKS sentralt. Ca. 10 - 12 mill. hvert år. Østfolds 12 Sanitetsforeninger eier og driver Hjørgunn Gård. Den var en gave fra Hjørdis og Gunnar Nilsen. Der drives det terapi- ridning for psykisk- og fysisk handikappede. Der er det også 6 leiligheter tilpasset funksjonshemmede. Vi bevilger årlig penger til driften. I nærmiljøet støtter vi opp om spesielt barn/unge, eldreomsorgen, barn-unge og voksenpsykratien. Det har blitt store gaver og forskjellige ting som det offentlige ikke kan bidra med. I 2012 delte foreningen ut kr. 200.000.- fortrinnsvis i næmiljøet.